ข้อมูลร้าน ช่อลดาชาแฟ

ข้อมูลร้าน ช่อลดาชาแฟ

11/1ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000