ข้อมูลร้าน จอยข้าวมันไก่

ข้อมูลร้าน จอยข้าวมันไก่

109/58 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700