ข้อมูลร้าน เจ๊เปิ้ลข้าวสวย

ข้อมูลร้าน เจ๊เปิ้ลข้าวสวย

55/102 ซอย หมู่บ้านเพชรมณฑล ซอย 4 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160