สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ใช้ 3 ทรูพอยท์ แลกวันใช้งานเพิ่ม 30 วัน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ใช้ 10 ทรูพอยท์ แลกวันใช้งานเพิ่ม 120 วัน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกวันใช้งานเพิ่ม 365 วัน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์