ข้อมูลร้าน น้ำผลไม้ปั่น

ข้อมูลร้าน น้ำผลไม้ปั่น

20/1 ซอย ประดิพัทธิ์ 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400