ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือพรายทอง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือพรายทอง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

25/6 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

66-843403316