ข้อมูลร้าน ต้มเลือดหมู ข้าวเปล่า ข้าวต้ม

ข้อมูลร้าน ต้มเลือดหมู ข้าวเปล่า ข้าวต้ม

97/390 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130