ข้อมูลร้าน ขนมเบื้องชาววัง

ข้อมูลร้าน ขนมเบื้องชาววัง

หน้าเซเว่น สาขาถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200