สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกสิทธิ์เล่นฟรี 1 คลาส

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกสิทธิ์เล่นฟรี 1 คลาส

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์