บ้านดุสิตธานี

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด ลด 15% ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย

ลูกค้าทรู
รายละเอียด

ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย ทุกๆ 10 รีวิว

ลูกค้าทรู
รายละเอียด