ข้อมูลร้าน ฮอกไกโด เบค ชีส ทาร์ต คิวเฮาส์ ลุมพินี

ข้อมูลร้าน ฮอกไกโด เบค ชีส ทาร์ต คิวเฮาส์ ลุมพินี

คิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น G ห้องเลขที่ G10 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120