โยชิโนยะ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ซื้อชุดเนื้อย่างคาลบิ หรือ ชุดหมูย่างคาลบิ ในราคา 189-199 บาท รับฟรี เป๊ปซี่ (ไม่รีฟิล) มูลค่า 35 บาท

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ซื้อชุดเนื้อย่างคาลบิ หรือ ชุดหมูย่างคาลบิ ในราคา 189-199 บาท รับฟรี เป๊ปซี่ (ไม่รีฟิล) มูลค่า 35 บาท

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์