สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ซื้อ 4 จ่าย 2 *เฉพาะแม็กที่ร่วมรายการ ที่ SUBSOMBOON YANGYONT (ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์)

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู เติมลม ไนโตรเจนฟรี มูลค่า 200 บาท ที่ SUBSOMBOON YANGYONT (ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์)

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์