ข้อมูลร้าน M M น้ำผลไม้สดแยกกาก ผลไม้ปั่น (จ.ชัยภูมิ)

ข้อมูลร้าน M M น้ำผลไม้สดแยกกาก ผลไม้ปั่น (จ.ชัยภูมิ)

444หมู่16 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

66-885606743