ข้อมูลร้าน โรตีมะตะบะ

ข้อมูลร้าน โรตีมะตะบะ

68/4 3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160