ข้อมูลร้าน ตำยำแซ่บ

ข้อมูลร้าน ตำยำแซ่บ

ร้านตำยำแซ่บ ตลาดโต้รุ่งสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000