ข้อมูลร้าน ครัวยายตาอาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน ครัวยายตาอาหารตามสั่ง

26 ถนน เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220