ทรูคอฟฟี่

สิทธิประโยชน์

สิทธิพิเศษ 1 : ลูกค้าทรูแบล็ค รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ในราคา 60 บาทต่อแก้ว

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

สิทธิพิเศษ 2 : ลูกค้าทรูเรด รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ในราคา 60 บาทต่อแก้ว

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์