ข้อมูลร้าน หมึกกะด๋อย 2

ข้อมูลร้าน หมึกกะด๋อย 2

ร้านหมึกกะด๋อย2 ตลาดชินตา โซน2 ล็อค15 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000