ข้อมูลร้าน ลักส้มตำรางนํา

ข้อมูลร้าน ลักส้มตำรางนํา

72/9 ถนนรางนํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400