ข้อมูลร้าน ใบชา บ้านสวน (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ใบชา บ้านสวน (จ.ปทุมธานี)

171/10 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

66-896576633