ข้อมูลร้าน พรพิมลผัดไทย หอยทอด ราดซอสมันกุ้ง รัชดา3แยก8

ข้อมูลร้าน พรพิมลผัดไทย หอยทอด ราดซอสมันกุ้ง รัชดา3แยก8

582/103 ซอย อยู่เจริญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400