หินตกริเวอร์แคมป์ ณ ช่องเขาขาด

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด รับส่วนลดเพิ่ม 10% ห้องพัก

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

รับส่วนลดเพิ่ม 5% ห้องพัก

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 15% ห้องอาหาร

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์