ข้อมูลร้าน ข้าวหน้าเป็ด ๒.ต

ข้อมูลร้าน ข้าวหน้าเป็ด ๒.ต

96/10-11 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000