วัดดอนตรอ (พ่อท่านสังข์)

สิทธิประโยชน์

ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แทนเงิน 9 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดดอนตรอ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ใช้ทรูพอยท์ 200 คะแนน แทนเงิน 20 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดดอนตรอ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แทนเงิน 9 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดดอนตรอ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ใช้ทรูพอยท์ 200 คะแนน แทนเงิน 20 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดดอนตรอ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์