ข้อมูลร้าน ครัวเเสงซีฟู้ด

ข้อมูลร้าน ครัวเเสงซีฟู้ด

71/3 ถนน เอกชัย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150