ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูนํ้าตก นํ้าเงี้ยว อาหารตามสั่ง (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูนํ้าตก นํ้าเงี้ยว อาหารตามสั่ง (จ.เชียงราย)

44ม.4 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-631106685