ข้อมูลร้าน ผลไม้ปั่น ผลไม้สกัด ซอย 8 (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ผลไม้ปั่น ผลไม้สกัด ซอย 8 (จ.ขอนแก่น)

ตลาดต้นตาล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000