ข้อมูลร้าน หน้าปากซอย (จ.พะเยา)

ข้อมูลร้าน หน้าปากซอย (จ.พะเยา)

90หมู่ที่8 ถนนเชียงคำ-จุน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

66-982745538