ข้อมูลร้าน ลุงอี๊ด ป้าอาด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ลุงอี๊ด ป้าอาด (จ.นครสวรรค์)

18/9 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

66-969629140