ข้อมูลร้าน ข้าวแกงคุณยาย

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงคุณยาย

3/6 ม.4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530