ข้อมูลร้าน ท่าสายเบเกอรี่

ข้อมูลร้าน ท่าสายเบเกอรี่

122/2 หมู่ 2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000