สิทธิประโยชน์

  ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แทนเงิน 9 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดยางใหญ่

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ใช้ทรูพอยท์ 200 คะแนน แทนเงิน 20 บาท ร่วมบริจาคให้กับ วัดยางใหญ่

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์