ข้อมูลร้าน นํ้าส้ม คั้นสด (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน นํ้าส้ม คั้นสด (จ.เชียงราย)

128ม.10 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-617963384