ข้อมูลร้าน ทิพ หอยทอดภูเขาไฟ(เจ้าเก่า)

ข้อมูลร้าน ทิพ หอยทอดภูเขาไฟ(เจ้าเก่า)

1022/20-21 เจริญนคร 34/2 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600