ข้อมูลร้าน ทะเลสดโค้งครูบา

ข้อมูลร้าน ทะเลสดโค้งครูบา

130 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000