ข้อมูลร้าน แม่ลาก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ

ข้อมูลร้าน แม่ลาก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ

1639 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600