ข้อมูลร้าน บัวลอยไข่หวานข้างป้อม

ข้อมูลร้าน บัวลอยไข่หวานข้างป้อม

ร้านบัวลอยไข่หวาน ซอย ร่วมประดิษฐ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300