ข้อมูลร้าน เจี๊ยบลูกชิ้นทอด (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน เจี๊ยบลูกชิ้นทอด (จ.ปทุมธานี)

250/37 ม.6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

66-888759033