ข้อมูลร้าน Bubble Cha

ข้อมูลร้าน Bubble Cha

322/10 ถนน รัตนราช แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ สมุทรปราการ 10560