ข้อมูลร้าน โรงแรมบ้านนายเอื้อน และห้องอาหาร (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน โรงแรมบ้านนายเอื้อน และห้องอาหาร (จ.พระนครศรีอยุธยา)

9/21 ม.1 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-621718939