ข้อมูลร้าน ข้าวยำแหนมนายหนุ่ย

ข้อมูลร้าน ข้าวยำแหนมนายหนุ่ย

10/219 ซ.9 ม.10 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000