ข้อมูลร้าน ผัดไทยวังทอง

ข้อมูลร้าน ผัดไทยวังทอง

ตลาดนัดวัดพลมณี แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520