ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บญวน ป.อุบล

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บญวน ป.อุบล

โลตัสฟอร์จูน เลขที่ 57 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400