ข้อมูลร้าน โจ๊กหมูเจ๊มิ้งตากสิน19

ข้อมูลร้าน โจ๊กหมูเจ๊มิ้งตากสิน19

175/4 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600