ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้แดงเยาวราช

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้แดงเยาวราช

1105/3 ซอยเพชรบุรี 31 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-868455735