ข้อมูลร้าน ข้าวต้มกุ้ย บังสร

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มกุ้ย บังสร

1134 ซอย อิสรภาพ 9 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600