ข้อมูลร้าน ยำซาเล้ง แซบนัว (จ.ชัยภูมิ)

ข้อมูลร้าน ยำซาเล้ง แซบนัว (จ.ชัยภูมิ)

216 ม11 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210