ข้อมูลร้าน ยายจ่อยลูกชิ้นทอด (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ยายจ่อยลูกชิ้นทอด (จ.ขอนแก่น)

รถเข็นหน้าเซเว่นแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-646433887