ข้อมูลร้าน เฮียตี๋ ไก่ย่างบ้านสามหลัง

ข้อมูลร้าน เฮียตี๋ ไก่ย่างบ้านสามหลัง

555/2 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160